Fun catch & release gyeonji Carp fishing in a city park featuring Gyeonji Nearctic gear.